Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมชั้นดาดฟ้า อาคาร ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 130

27/01/2566

Related