Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สสร. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง-ผลิตเอกสารองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 34

15/09/2565

สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเอกสารองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผล STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ราคาที่เสนอ 129,040 บาท

Related