Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 47

20/03/2566

Related