Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ระดับ ๒ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๕ ตัว

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 146

23/03/2566

Related