Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) การจัดซื้อค่าต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน ๒ รายการ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 126

23/03/2566

Related