Contrast
Font
Default_002.jpg

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5
จำนวนผู้เข้าชม: 67

23/03/2566
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related