Contrast
Font
Default_001.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มโครงสร้าง พื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จากไชต์: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เข้าชม: 126

11/05/2566
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related