Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ระดับ ๒ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๕ ตัว โดยวิธีคัดเลือก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 70

30/05/2566

Related