Contrast
Font
Default_002.jpg

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร เดือนตุลาคม 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 76

01/12/2566
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related