Contrast
Font
Default_002.jpg

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

จากไชต์: สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ
จำนวนผู้เข้าชม: 61

19/02/2567
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related