Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร 3 - 4 และปรับปรุงขอบรางระบายน้ำอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 33

09/04/2567

Related