Contrast
Font
Default_002.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนผู้เข้าชม: 20

10/04/2567
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related