Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อป้องกันการบุกรุกและถูกโจมตี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 25

22/04/2567

Related