Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 28

08/05/2567

Related