Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 55

27/05/2567

Related