Contrast
Font
Default_001.jpg

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5
จำนวนผู้เข้าชม: 15

27/05/2567
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related