Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะและสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 47

28/05/2567

Related