Contrast
Font
e365543dc8641c4ba6c1cff0703544b2.jpg

นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ สังกัด อบต.บ่อพลอย และอบต.ด่านชุมพล ณ อบต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 149

24/02/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

🎉 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷💉
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ สังกัด อบต.บ่อพลอย และอบต.ด่านชุมพล ณ อบต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ตราด
🏢 FB : สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
📞 Tel : 039512395
☎️ Hotline : 1205

Related