Contrast
Font
21d35d227f9a39730e7b67fbab0b8a64.jpg

ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 236

18/02/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

🎉 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷💉
.
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยฯ
📈 เดินหน้ายกระดับ ITA 🏆
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด

🧨ชาวตราดผนึกกำลัง เฝ้าระวังการทุจริต 💢

🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ตราด
🏢 FB : สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
📞 Tel : 039-512-395
☎️ Hotline : 1205

Related