Contrast
Font
1f2832e7585ef2becf9f9e09ce5f868a.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานป.ป.ช.ตราด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 234

18/02/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

🎉 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷💉
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ตราด
🏢 FB : สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
📞 Tel : 039512395
☎️ Hotline : 1205

Related