Contrast
Font
a095e8fb3ffb7b568d7892a396b2dc9e.jpg

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 222

15/02/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด

Related