Contrast
Font
5ac422d3319174cf312a909727136f9b.jpg

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านกาหนั๊วะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาจเข้าข่ายเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 279

20/10/2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอระแงะและองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการร้องเรียนและมีการนำเสนอภาพบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในลักษณะอาจเข้าข่ายเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ประกอบการได้ดำเนินการกิจการในลักษณะของการอาจเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ จึงได้มีข้อเสนอแนะและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและหามาตรการในการ  ป้องกัน รวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป

Related