Contrast
Font
1e2ebdbdfff54fc95d1e0aee9372430c.jpg

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนสาย ปข.4007 หลังสื่อสังคมออนไลน์แพร่ภาพผิวทางชำรุด

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 308

20/10/2565

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนสาย ปข.4007 หลังสื่อสังคมออนไลน์แพร่ภาพผิวทางชำรุดหลังสิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม 2565

วันนี้ (20 ตุลาคม 2565) นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง จากกรณีศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) แจ้งข้อมูลประชาชนร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์ “ข่าวสารบางสะพาน เรื่อง ถนนสายท่า-หนองระแวง ดำเนินการก่อสร้างมานานกว่า 2 ปี ทำเสร็จสภาพเป็นแบบนี้หลายจุด คุ้มค่ากับงบประมาณภาษีของประชาชนได้ยังไง วอนเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ” สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมผู้ควบคุมงานโครงการฯ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยพบว่าโครงการดังกล่าวเป็น โครงการจ้างก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 - บ้านหนองระแวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะทาง 9.730 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 สิงหาคม 2565 และขอขยายเวลาก่อสร้างถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

จากการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงประกอบเอกสารหลักฐาน สรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างจากถนนเดิมผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร โดยแบ่งการดำเนินการของโครงการเป็น 3 ช่วง (เส้นทางไม่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากโครงการอื่นในเส้นทางเดียวกันยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเป็น 3 ช่วงระยะทาง) รวมระยะทางทั้งสิ้น 9.730 กิโลเมตร ดังนี้
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+350 ถึง กม.ที่ 3+047
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่ 8+404
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 10+570 ถึง กม.ที่ 15+199
ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจรับงาน เนื่องจากมีการขอแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือจากการแก้ไขสัญญาจ้างโดยแก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญา จากเดิมร้อยละ 0.25 เป็นอัตราร้อยละ 0 นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ 11 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันสิ้นสุดสัญญา
.
ทั้งนี้ ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มี 5 จุด จากการตรวจสอบพบความเสียหายในช่วงที่ 1 จำนวน 2 จุด (กม.ที่ 0+350 ถึง กม.ที่ 3+047) และช่วงที่ 2 จำนวน 3 จุด (กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่ 8+404) สาเหตุเกิดจากน้ำที่ซึมผ่านผิวจราจรลงไปถึงชั้นพื้นทาง ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จะกำกับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงชั้นพื้นทางให้เรียบร้อย

อีกทั้ง จากการลงพื้นที่พบว่า จุดที่เกิดความเสียหายชำรุดเป็นหลุมและมีรอยแตกตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ยังคงพบจุดที่ชำรุดเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน โดยผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การสิ้นสุดสัญญากรณีถนนเกิดความชำรุดเป็นหลุมและมีรอยแตกในหลายจุด ทั้งที่เพิ่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจรับงาน เหตุเพราะผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาโดยไม่มีค่าปรับ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📣 ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
🎗️ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
☎️ ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
🌐 www.nacc.go.th

Related