Contrast
Font
42ed24e573267f7bdd184cf0c5e455d2.jpg

ป.ป.ช. นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรณีก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและมีการทิ้งงานของผู้รับจ้าง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 142

11/05/2566

Related