Contrast
Font
088929dd0f124ef004c9c71fb6e2303f.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 9 แถลงผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 49

27/05/2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 9 แถลงผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Related