Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปรับอากาศ) และตำแหน่งคนสวน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 251

09/11/2565

Related