Contrast
Font
999c9baa9648318a309f50574920be60.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2678

27/12/2565

Related