Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประชาสัมพันธ์การเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1039

26/01/2566

Related