Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปรับอากาศ) และตำแหน่งคนสวน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปรับอากาศ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 266

31/01/2566

Related