Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1159

18/05/2566

Related