Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานรับ - ส่งเอกสาร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 470

26/05/2566

Related