Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ราคากลางการเช่ารถยนต์สำหรับกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 คัน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 300

21/01/2565

Related