Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกภายในระยะเวลา 3 เดือน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 451

08/04/2565

Related