Contrast
Font
banner_default_1.jpg

โครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 655

26/03/2555


โครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดให้มีการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะนำบทความที่ชนะการประกวดเผยแพร่ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดบทความ คลิ๊ก

Related