Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การประกวดการพูด ประจำปี 2559 หัวข้อ "คอร์รัปชันทำร้ายฉัน ทำลายชาติ"

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 735

26/10/2559
Related