Contrast
Font
2efeb7b14f440c5e13d6758b0961585b.jpg

ป.ป.ช. ลำปาง ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำนักงานประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 54

23/12/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาค 5 ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดเป็นผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลงานด้านป้องกันการทุจริต และเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง มีผลงานด้านปราบปรามการทุจริต จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กรณีกล่าวหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ว. เข้าไปมีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างทำนบดิน และร่วมกันตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยมิชอบ มูลค่าความเสียหาย 1,900,000 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา มาตรา 151, มาตรา 152, มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 และกรณีกล่าวหา นายนภดล เมืองคำบุตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้าไปมีส่วนได้เสียกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยนำกิจการรับเหมาก่อสร้างของตนเองและพวกพ้องเข้าไปทำสัญญาจ้างในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และเป็นผู้เข้ารับผลประโยชน์เงินค่าจ้างก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก มูลค่าความเสียหาย 100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและเรื่องดังกล่าวศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในฐานความผิดอาญา มาตรา 151(เดิม), มาตรา 152(เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตาม มาตรา 151(เดิม) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

Related