Contrast
Font
9f91d5f9f69c157a7a6e5692e6269ab9.jpg

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สังเกตการณ์ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 121

21/06/2566

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Related