Contrast
Font
78aecceef92c60dc4688c4dff2a14cca.jpg

ขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกความข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม: 109

11/10/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบ พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือข้อราชการตามบันทึกความข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในประเด็นดังนี้

  • การประสานความมือเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕
  • ติดตามเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหารส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในการกำกับดูแลของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑, ๖๓
  • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
  • แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของตำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Related