Contrast
Font
c703703d967e38e1ad860f471c1d1f5a.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร #แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม: 255

30/11/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร #แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากกรณีการเบิกจ่ายเงินทดแทนค่าเวนคืนที่ตามโครงการขยายเขตทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงสาย มห 3019 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ในพื้นที่ตำบลโพนทราย และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้ามาร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการที่ประชาชนผู้มีรายชื่อถูกเวนคืนที่ดินตามประกาศกฤษฎีกาได้ดำเนินการแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิที่ดินให้กับกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับไม่ได้รับเงินทดแทนค่าเวนคืนที่ดินในงวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 25% ที่เหลือค้างจ่ายของแต่ละรายจากแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ตามสัญญา คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 40 ล้านบาท 🧐😱😱😱 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แล้ว และจะเร่งดำเนินการต่อไป

Related