Contrast
Font
9b00bca4ffc8c84b385711e17b326242.jpg

ป.ป.ช.ภาค 3&STRONGนครราชสีมา ส่งเสริมเด็กและเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3
จำนวนผู้เข้าชม: 71

29/05/2567
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3
ป.ป.ช.ภาค 3&STRONGนครราชสีมาส่งเสริมเด็กและเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต
         วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน อำเภอโชคชัย มีความรู้มี
คำนิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต ของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ปปช.
          โดยมี นายยศกร ศรีคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 3 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่ม ฯ ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน อำเภอโชคชัย มีความรู้มีค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยโมเดล STRONG หลักสูตรทุจริตศึกษาและนำไปสู่การร่วมกันเป็นเครือข่ายจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Related