Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมที่ 4 และ 5) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 134

14/02/2562

Related