Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ในโครงการเพชรบุรีต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง กิจกรรมเสริมพลังต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 187

08/05/2562

Related