Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 183

04/02/2562

Related