Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 786

22/02/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

Related