Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 626

22/02/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

Related