Contrast
Font
3ca4558f474f588b104810a20011fdc1.png

ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 394

02/03/2565

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565

ประธานกรรมการกองทุน ป.ป.ช. (พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กรณีสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริตแล้ว โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th/NACCFund รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กรณีสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4933

Related