Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แถลงข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 206

31/03/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี แถลงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ของกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน

Related