Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แจ้งเปลี่ยนที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 740

20/07/2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้ย้ายที่ทำการจาก เลขที่ 140/8-9 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 339 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 037 482900

Related