Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 416

16/01/2566

ประธานกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับช้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 แล้ว โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 


Related