Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรีขอประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. เปิดรับอาสาสมัครอาสาต้านโกง จำนวน 2 รอบ รอบละ 50 คน

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 50

14/11/2566

Related